Methodes

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag. Kinderen en jongeren (4-18 jaar) krijgen begeleiding bij de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden, het versterken van hun zelfvertrouwen en het ontdekken van hun talenten. Als kindercoach ben ik breed georiënteerd en sluit ik aan bij wat het kind nodig heeft, door middel van verschillende coachingstechnieken en communicatie strategieën.
Omdat kinderen, en zeker jonge kinderen, nog onvoldoende vaardigheden bezitten om hun moeilijkheden volledig in taal uit te drukken maak ik gebruik van creatieve middelen, spel en verschillende beeldende technieken. Ik weet welk middel geschikt is voor welk kind en ondersteunend is in het veranderingsproces van het kind.
waalsprong-meisje
Als kindercoach….
– ga ik altijd uit van de mogelijkheden van het kind en stel dit centraal.
– ga ik samen met het kind op zoek naar eigen kwaliteiten en kracht. Kinderen leren eigen kwaliteiten (her)ontdekken en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen.
– ondersteun ik het kind in het aangaan van eigen verantwoordelijkheid. Kinderen leren hun eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden.