De werkwijze van kindercoaching Waalsprong ziet er als volgt uit:
Een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek (maximaal 30 minuten)
Je kan pas iets betekenen als er vertrouwen is. Vertrouwen in mij en mijn werkwijze begint met persoonlijk contact. Deze kennismaking kan, indien gewenst, ook telefonisch. Op basis van deze eerste kennismaking bepalen we gezamenlijk of we verder gaan met het traject.

Intake (maximaal 60 minuten)

Een intake is belangrijk om de vraagstelling(en) en doelstelling(en) helder in beeld te krijgen. Het is bovendien de eerste aanzet tot het plan van aanpak. Dit gesprek vind altijd thuis plaats in de eigen omgeving. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit alleen met de ouders of met het kind/jongere erbij.

Feitelijke uitvoering van de begeleiding en evaluatie

Deze fase is afhankelijk van het plan van aanpak, de werkwijze en methodieken die we samen hebben bepaald. Gedurende de begeleiding evalueren en bewaken we dat we op de goede weg blijven en dat de gestelde doelen gerealiseerd worden. Een sessie duurt 45 minuten. Dit is ook de maximale spanningsboog bij de kinderen en jongeren. Vaak blijkt dat een reeks van vier of vijf sessies voldoende kunnen zijn.

Afsluiting

Het is belangrijk voor kinderen, jongeren en/of hun omgeving dat er een moment is dat de begeleiding expliciet wordt afgesloten. Bij deze afsluiting staan we stil bij wat we samen hebben bereikt en evalueren we het proces.

De sessies kunnen plaats vinden in de praktijk maar vaak is de begeleiding ook thuis of op locatie op school. Voor jongere kinderen is de ervaring dat het vaak veiliger voor het kind is om in de eigen omgeving begeleid te worden. Wanneer de school ervoor openstaat kan ik ook tijdens schooltijd kinderen/jongeren begeleiden. Voor de eventuele kosten van het reizen zal er een passend voorstel komen.

Het is belangrijk dat er ruimte is om je gevoelens en emoties te onderzoeken. Samen onderzoeken wij de gevoelens die er zijn. Zonder oordeel en met een open blik luister ik naar je verhaal.
Uit je hoofd naar je hart. Door bijvoorbeeld muziek, verhalen en andere, (creatieve) oefeningen spreek ik je onderbewuste aan, zodat er meer een balans komt tussen wat in je onderbewuste en bewuste speelt.
Met lichaamsgerichte oefeningen werken wij er aan om (weer) in contact te komen met je gevoel en je lijf. Dit versterkt het zelfvertrouwen en de weerbaarheid. Daarbij maak je je eigen sprong om jezelf te leren kennen en om te gaan met lastige zaken.

MVD_7335